Hatha yoga
yoga den bosch

Wat is Hatha yoga?

Hatha yoga is een ervaringswetenschap. Bij het woord “wetenschap” denk je meestal aan iemand die met een heleboel boeken, papieren en een pc, achter een buro zit. De wetenschap van Hatha yoga beoefen je door tijdens een beweging of lichamshouding te observeren* wat er op fysiek, mentaal- en ademniveau gebeurd. Dan ontdek je een hoop. Vandaar de naam ervarings-wetenschap. Alleen door het te doen kun je er achterkomen wat hatha yoga voor jou persoonlijk betekend.

Het woord yoga heeft vele betekenissen: in balans brengen, in evenwicht brengen, verbinden, verenigen. Hatha is opgebouwd uit de woorden ‘Ha’, wat ‘zon’ betekent en ‘Tha’ betekent ‘maan’. Zij symboliseren de krachten die steeds werkzaam zijn in het leven: licht-donker, dag- nacht. Hatha yoga helpt het midden te zoeken tussen tegengestelde krachten: het individuele- het universele, voor - achter, actief - passief, mannelijk - vrouwelijk, koud - heet, links - rechts, lichaam - geest, verstand - gevoel en, last but not least, spanning en ontspanning. Dat is een heel bewustwordingsproces. Je bent je vaak helemaal niet bewust van opgeslagen spanningen in verschilende delen van het lichaam. De houdingen en bewegingen uitgevoerd tijdens Hatha Yoga helpen te ontdekken waar overbodige spanning zich bevindt en hoe die langzaam maar zeker op fysiek en mentaal nivo los gelaten kan worden. De adem speelt daarbij een bemiddelende rol.

 

yoga den bosch

Voorbeeld:

Het midden tussen boven en onder:

Als je veel met denken bezig bent, gaat alle energie naar het hoofd en heb je meestal koude voeten. Door tijdens oefeningen de aandacht op de voeten te richten komt die energie terug omlaag en herstelt de balans tussen boven en beneden in het lichaam. Het hoofd voelt “leeg”, de voeten warm, de spanning tussen boven en onder is minder groot.

In een van de beroemdste en oudste geschriften over yoga , “de yoga sutra’s” van Patanjali wordt yoga omschreven als: "het stilleggen van de wervelingen van het denken"

Hatha yoga leert je energie aan te boren wanneer je die nodig hebt, en echte ontspanning toe te laten.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Observeren is:

iets anders dan voelen wat er gebeurt.niet bedenken of analyseren wat er gebeurt.

het gevoel, het ademritme, of de gedachten die bij je opkomen gade slaan..

 

 

Yoga Den Bosch Facebook
Yoga Den Bosch Jantra

Maria kan je mailen of bellen: 06 205 818 34