Maanloze Nacht / Shivaratri

Shivaratri

(Maanloze-nachtritueel)

 

Een spiritueel en fysiek zuiveringsritueel in de speciale reinigende energie van de maanloze nacht

 

We beginnen met een uur yoga. Deze yoga is gericht op het loslaten van de spanningen die je de afgelopen maand hebt opgebouwd.

 

Na de yoga volgt een uur meditatie. Voorafgaand krijg je een aantal bewustwordingsvragen waar je tijdens de meditatie helderheid over krijgt.

 

De shivaratri is nog aan de vullen met een persoonlijk hamman reiningingsritueel. Deze is op individuele afspraak aan te vragen bij Maria.

 

Achtergrond Shivaratri

Wanneer je het heelal kan zien als drie krachten die constant in beweging zijn dan is er een scheppende kracht, voorgesteld als Brahma, een verzorgende of onderhoudende kracht, voorgesteld als Visnu, en een vernietigende kracht, voorgesteld als Shiva.

 

Shiva vernietigt met als doel de boel draaiende te houden. Want, wanneer er geen vernietiging is, kan er ook niets nieuws geschapen worden. Shiva wordt vaak door Yogi s te hulp geroepen om de verbinding , de gehechtheid of de identificatie die er is met het lichaam en de geest te vernietigen. De weg van yoga is immers het streven om los te komen uit het gevoel dat je gevangen zit in het lichaam en de gedachten. Door die band te vernietigen komt er ruimte om je te verbinden met de levenskracht zelf.

 

Deze levenskracht wordt in de yoga gesymboliseerd door de adem. Iemand die zich volledig met deze levenskracht identificeert noemen we ``verlicht``. Iemand die zich indentificeert met het lichaam en de gedachten, tast in het duister. Omdat wij gewone mensen vaak in het duister tasten en daardoor geplaagd worden door alle ongemakken van het lichaam en de malende gedachten van de geest, roepen we in de meest donkere nacht van de maand Shiva aan om ons te helpen ruimte in lichaam en geest te creeeren.

 

We gaan als het ware alle rommel die we in de loop van de maand verzameld hebben op ruimen en los laten zodat er weer ruimte komt in ons systeem . We gaan lichaam en geest es flink reinigen. Daar kunnen we verschillende middelen voor inzetten. De buitenkant van het lichaam kunnen we intens reinigen door te stomen, scrubben en diepreinigende klei aan te brengen )rhassoul'.

 

De binnenkant van het lichaam kunnen we reinigen door te vasten, wanneer we 24 uur niet te eten, verbranden we alle restjes die nog in ons systeem zitten. Zeker als we dan ook nog asana s)yogahoudingen' gaan aannemen. De geest kunnen we reinigen door meditatie.

 

Op deze manier kunnen we onszelf iedere maand resetten, iedere maand opnieuw ruimte maken voor de levenskracht zelf die door deze diepgaande reiniging steeds minder weerstand ondervindt om zichzelf te manifesteren.

 

Ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om te vasten of met de hammanreiniging meedoen te doen, ben je van harte welkom om aan te sluiten bij het yoga- en meditatiegedeelte.

Maria kan je mailen of bellen: 06 205 818 34