Yoga en ayurveda

Thema seizoen 2010-2011

Yoga en ayurveda

 

Ayurveda is een oude indiase gezondheidsleer die zoekt naar een optimale balans tussen de drie basis-elementen: Kapha (aarde en water), Pitta (vuur) en Vata (lucht en ruimte) waaruit alle materie, dus ook elk lichaam, is opgebouwd. Deze balans wordt het best benaderd door een combinatie van yoga, voeding en massage. De verschillende jaarge-tijden hebben grote invloed op de balans tussen deze drie basis-elementen.

 

Zo heeft in het najaar Vata de neiging de overhand te krijgen (depressie, stijve gewrichten droge huid, en koude handen en voeten zijn de bekende gevolgen), in het voorjaar wordt Kapha dominant (voorjaars-moeheid, hooikoorts, jezelf te dik voelen) en in de zomer voert Pitta de boventoon. De oefeningen die dit jaar tijdens de yogalessen worden aangeboden zijn erop gericht het evenwicht tussen Kapha, Pitta en Vata te bewaren.

 

Vata: Zo hebben in de herfst en winter de oefeningen een aardend, zacht en rustgevend karakter en is meditatie tijdens een deel van deze periode, onderdeel van de les. Vanaf half maart volgt er dan korte reini-gingsperiode waarbij de oefeningen gericht zijn op het verdrijven van afvalstoffen uit het lichaam.

 

Kapha: April en mei staan in het teken van verfrissende, activerende en mobiliserende oefeningen.

 

Pitta: Tot slot wordt in juni-juli nog een oefenserie aangeleerd waarmee de cursist de Pitta/zomer periode

kan doorkomen.

 

voeding

Parallel aan deze ayurvedische jaarindeling kunnen er bij Guna de smaakbeleving kookworkshops worden gevolgd waarin Therese de basis beginselen van het ayurvedisch koken met je in de praktijk brengt. Zie voor verdere info hierover www.Guna-desmaakbeleving.nl

 

Massage

Gedurende het gehele jaar kunnen vrouwelijke cursisten van yoga bij maya tegen gereduceerd tarief een ayurvedische massage afspraak maken die afgestemd is op jouw specifieke behoeften tijdens dat betreffende seizoen.

Zie verder onder menu: Ayurveda massage

 

Terug naar andere nieuws