Ayurveda Massage

Welkom / Individueel / Ayurveda


Ayurveda


Tijdens een ayurvedische massage worden de energiebanen, die van top tot teen door het hele lichaam lopen, stevig met warme kruidenolie gemasseerd, waarbij sommige drukpunten extra aandacht krijgen (het is geen wegdroommassage).

Het weldadige effect wordt in de uren en dagen erna pas echt goed merkbaar.

Een opvallend verschil met de in het westen meer bekende sportmassage is dat in de Ayurveda gewerkt wordt vanuit het midden van het lichaam naar de uiteinden toe (handen, voeten en hoofd) wat een stimulerend effect heeft op de lymfestroom en de aderlijke bloedsomloop. Daardoor werkt het vitaliserend en ontspannend tegelijk

Traditioneel worden in de Ayurveda vrouwen door vrouwen en mannen door mannen gemasseerd, zittend of liggend op een dunne matras direct in contact met de vloer (dus niet op een massagetafel).


yoga houdt zich voornamelijk bezig met de geestkant (yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken), de Ayurveda houdt zich bezig met de stoffelijke kant van het bestaan: prettig verblijven in dit lichaam. Vooral Hatha yoga heeft een link met Ayurveda omdat bij Hatha yoga via het lichaam naar de geestkant wordt toegewerkt. Als het lichaam in balans wordt gebracht komt ook de geest in balans.


Wat betekent Ayurveda

Ayurveda is een zeer oude preventieve gezondheidsleer uit India. Ayus betekent “leven” en Veda “weten of kennis”, dus Ayurveda kan vertaald worden als wetenschap van het leven. Gezondheid is volgens deze weten-schap niet louter de afwezigheid van ziekte maar wordt gedefinieerd als

“de optimale staat van bestaan waarin de zintuiglijke waarneming, het handelen en het denken evenwichtig op elkaar zijn afgestemd”. Dit evenwicht houdt men volgens de Ayurveda in stand door dagelijks aandacht te besteden aan de volgende drie zaken: Juiste voeding, Massage, Yoga.Waar moet je rekening mee houden

Doe een oude jogging of trainings-broek, breng twee grote badhand-doeken mee en een muts of sjaal voor om je hoofd, zeker als je erna op de fiets naar huis gaat.

Tijdens de menstruatie wordt er niet gemasseerd. Dat geld zowel voor degene die de massage ondergaat als voor degene die de massage geeft.

Het is aan te bevelen om na de massage veel water te drinken zodat de geactiveerde lymfestroom veel afvalstoffen kan afvoeren die via de urine het lichaam dan ook kunnen verlaten.

Al lang voordat ik begon met het geven van yogalessen ben ik gestart met het geven van Ayurvedische massages aan vrouwen. Omdat ik in de avonduren nu meestal yogalessen geef masseer ik voornamelijk overdag en in het weekend, maar in de vakantieperiodes is er tevens gelegenheid een afspraak te maken in de avonduren.


Tarieven:

           Ma, di woe ochtend

            € 55,- (cursisten € 45,-)

           Ma, di, woe  avond, vr middag

            € 60,- (cursisten € 50,-)

           Vr avond en Weekend

            € 65,- (cursisten € 55,-)


Idee:   Een ayurvedische massage is ook leuk om aan iemand te geven in de vorm van een kadobon.


klik hier om een afspraak te maken voor een massage

© Copyright 2018. All Rights Reserved.