Keurmerk VYN


Yoga Den Bosch - Keurmerk Vereniging Yogadocenten Nederland

Kwaliteit van een yogadocent


De kwaliteit van een yogadocent is belangrijk. Er wordt vaak overgave van je gevraagd tijdens een yoga les. Dat lukt alleen als je de docent 100% vertrouwt. Hoe kom je te weten of een yogadocent betrouwbaar is?


1. Bij welke vakvereniging de docent is aangesloten:

  • De VYN (Vereniging Yoga Docenten Nederland) heeft de strengste eisen:

Een door de VYN goedgekeurde opleiding van 500 contact uur op hbo nivo, waarbij het volledige 8 voudige pad + anatomie&fysiologie uitvoerig zijn behandeld,  afgerond met een scriptie, en een verplichting tot jaarlijkse bijscholing. Maria, Elly en Josefine zijn lid van de VYN.


  • De HYMNS stelt als eis: 4 jaar studie waarin  1400 studie uren, stage in India. Ellen is lid van de HYMNS


  • De SYN (samenwerkende Yogadocenten Nederland) heeft als toelatingseis een opleiding van 200 contact uur.


2. Vanuit elke lineage of traditie wordt lesgegeven

Dat wil zeggen: Van welke docent heeft deze docent les gehad, en wie was daar weer de docent van? Vanuit welke traditie geven deze docenten les? Een eeuwenoude traditie staat garant voor kennis overdracht die vaak duizenden jaren op veiligheid en effectiviteit is beproefd. Een lineage is er niet om ons volgeling te maken. Maar om ons ergens doorheen te helpen op weg naar vrijheid. Veel grote yogi s hebben ervaring opgedaan bij verschillende tradities en leermeesters.

De lineage van waaruit Maria, Elly en Josefine zijn opgeleid is Diana Plenckers en Anneke Verweij ,Jos Plenckers, Saswitha, Harish Joahari, Baba Santosh Puri, Baba Ram Das, Jadish Mohan.

Op dit moment verdiepen Elly, Ellen en Maria zich verder in de Lineage van swami Nitya, swami Rama, Bengali Baba.


3. Hoe lang geeft de docent al les

Mijn leermeester Jos Plenckers zei altijd:

“Wanneer je echt wil weten wat yoga is, ga er dan les in geven.”© Copyright 2018. All Rights Reserved.