Maria


Maria Palmen


Oprichtster en motor achter YogaBijMaya anno 2005

Heeft zich op dit moment teruggetrokken uit het actieve lesgeven om zich verder te verdiepen.


Kernkwaliteiten: Geduld, Inlevingsvermogen, Betrouwbaarheid, Eenvoud

Levensopdracht: Zorg voor hen die zich aan jouw zorg toevertrouwen

De bijdrage die ik mag leveren aan een duurzame, vreedzame maatschappij is om mensen thuis te laten komen in het lichaam, te verbinden met de levenskracht, en te inspireren om zelf hun volledige potentieel te gaan leven. Daarnaast zet ik mij in om echt geinteresseerden in de yogaweg in contact te brengen met elkaar. Dat doe ik op dit moment door in contact te blijven met de groep "Living with the moon". 


Op dit moment ben ik leerling van Swami Nitya Muktananda Saraswati en Swami Ma Tripurashakti Bharati die beiden grote nadruk leggen op het meditatieve aspect van yoga en het toepassen van het volledige 8 voudige pad in het dagelijks leven. De traditie vanwaaruit zij lesgeven wordt de Himalaya traditie genoemd met als grote inspirator swami Rama.

Daarnaast verdiep ik mij langzaam maar zeker via de methode van Transcendente Meditatie dieper in de meditatie zoals die uiteengezet is door Maharishi Yogi. Mijn begeleidster daarbij is Ria holt.

 Meer over mijn opleidingen kan je hier lezen.


Mijn inspiratie en interessante links:


www.petervankan.com


www.yoga-saswitha.nl


www.svaha.nl


www.degoedefee.nl


www.eigentijdsfestival.nl


www.guna-ayurveda.nl


www.sanatansociety.org


www.athayoga.info


nl.tripurashakti.com


www.yogasoma.be


www.yogazolder.be
© Copyright 2018. All Rights Reserved.