Hatha Yoga

Welkom / Soorten Yoga / Hatha yoga


Wat is Hatha yoga?


Yoga Den Bosch - Hatha Yoga

Hatha yoga is een ervaringswetenschap. Bij het woord “wetenschap” denk je meestal aan iemand die met een heleboel boeken, papieren en een pc, achter een buro zit. De wetenschap van Hatha yoga beoefen je door tijdens een beweging of lichaamshouding te observeren wat er op fysiek, mentaal- en ademniveau gebeurt. Het gaat dus niet zozeer om het kunstje, maar om hoe je de houding beleeft. Dan ontdek je een hoop. Vandaar de naam ervarings-wetenschap. Alleen door het te doen kun je er achterkomen wat hatha yoga voor jou persoonlijk betekent.

De eerste yogi s die naar het westen kwamen om  te onderwijzen in de leer van yoga  troffen een samenleving aan waarin alles draait om het individu. De westerse mens associeert zich volledig met  het lichaam en  houdt zich nauwelijks bezig met de rol die hij in de samenleving als geheel vervult, noch met de wervelingen van het denken. De enorme woordenschat die er in het Oosten bestaat om de diverse toestanden van de geest uit te drukken bleken geen equivalent in de westerse taal te hebben  omdat men zich  nooit met dit soort zaken bezig hield. En zodoende ontstond Hatha Yoga; een vorm van yoga die het lichaam, wat bekend was bij de westerse mens, als  ingang gebruikt om uiteindelijk bij de geest te komen. Deze methode bleek zozeer aan te slaan bij de westerse mens dat in het westen het woord Yoga equivalent is geworden aan het doen van deze fysieke oefeningen. Dit is echter maar het topje van de ijsberg....... De lessen beginnen met voornamelijk fysieke oefeningen waarin adem en ontspanning een prominente rol spelen.  Wanneer de leerlingen wat meer bekend zijn met de interactie tussen adem, beweging en ontspanning, krijgen andere aspecten van het 8 voudige pad, zoals meditatie, en de verschillende modificaties van de geest een wat grotere plaats in de lessen.


Het woord yoga heeft vele betekenissen: in balans brengen, in evenwicht brengen, verbinden, verenigen. Hatha is opgebouwd uit de woorden ‘Ha’, wat ‘zon’ betekent en ‘Tha’ betekent ‘maan’. Zij symboliseren de krachten die steeds werkzaam zijn in het leven: licht-donker, dag- nacht. Hatha yoga helpt het midden te zoeken tussen tegengestelde krachten: het individuele- het universele, voor - achter, actief - passief, mannelijk - vrouwelijk, koud - heet, links - rechts, lichaam - geest, verstand - gevoel en, last but not least, spanning en ontspanning. Dat is een heel bewustwordingsproces. Je bent je vaak helemaal niet bewust van opgeslagen spanningen in verschilende delen van het lichaam. De houdingen en bewegingen uitgevoerd tijdens Hatha Yoga helpen je ontdekken waar overbodige spanning zich bevindt en hoe die langzaam maar zeker op fysiek en mentaal nivo los gelaten kan worden. De adem speelt daarbij een bemiddelende rol.


klik hier om je aan te melden voor een gratis proefles


© Copyright 2018. All Rights Reserved.