Jongeren yoga

Welkom / Soorten Yoga / Jongeren yoga


Yoga Den Bosch - Jongerenyoga

Yoga voor middelbare scholieren


In deze levensfase draait het vaak allemaal om keuzes maken. Wie ben ik, en wat wil ik. Via de verschillende yoga houdingen en soms ook via een spel leer je jezelf kennen.Soms ga je wel eens over je grenzen heen voordat je ze herkent...


Weten wat je wil is een eerste stap…

Het vormgeven van je wil en dit in daden, actie of plannen omzetten en hoe yoga daarbij kan helpen is de tweede stap die in deze module aan de orde zal komen.

De lessen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 8 personen waarin vertrouwd en respectvol met elkaar wordt omgegaan. Er zijn twee leeftijdscategorieën :


Jongeren van 13 tot en met 18

 • Spel is vast onderdeel van de les


 • Kennismaking met visualisatie


 • Ontdekken van de eigen persoonlijkheid


 • Asana s zijn vooral dynamisch


 • Adembeleving in verschillende gebieden van het lichaam


 • persoonlijkheid neerzetten in de houding


Als je veel met denken bezig bent, gaat alle energie naar het hoofd en heb je meestal koude voeten. Door tijdens oefeningen de aandacht op de voeten te richten komt die energie terug omlaag en herstelt de balans tussen boven en beneden in het lichaam. Het hoofd voelt “leeg”, de voeten warm, de spanning tussen boven en onder is minder groot.

In een van de beroemdste en oudste geschriften over yoga , “de yoga sutra’s” van Patanjali wordt yoga omschreven als: "het stilleggen van de wervelingen van het denken"Alleen door het te proberen kom je iets te weten over wat wel en niet bij je past. Je zal merken dat de ene oefening heel gemakkelijk gaat en andere oefeningen juist onmogelijk lijken, en dat dit bij je medecursisten vaak weer andersom werkt. Je merkt dat iedereen zwakke en sterke punten heeft, en je leert om die bij jezelf te herkennen, te waarderen en te accepteren. Dit eerste gedeelte van de les neemt ongeveer 40 minuten in beslag Daarna volgt een ontspanningsoefening van 10 tot 15 minuten. Je krijgt individuele begeleiding bij het leren ontspannen van gebieden die voor jou lastig zijn om los te laten. De oefeningen zijn gericht op het neerzetten van een sterke eigen persoonlijkheid, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat bij het vormgeven van de eigen wil met de gevoelens van anderen rekening gehouden dient te worden.


klik hier om je aan te melden voor een gratis proefles  jongeren yoga

Jongeren van 16 tot en met 18

 • spel is niet altijd meer onderdeel van de les


 • visualisatie als middel tot vasthouden van de aandacht


 • vormgeven van de persoonlijkheid vanuit het hart


 • asana's worden soms wat langer aangehouden


 • adembeleving ook buiten het lichaam


 • houding persoonlijkheid laten weerspiegelen© Copyright 2018. All Rights Reserved.