Waarom zijn er zo veel soorten yoga

Welkom / Soorten Yoga / Waarom zijn er zo veel soorten van yoga?

Wat is Yoga?


Het woord yoga heeft vele betekenissen: in balans  brengen, in evenwicht brengen , verbinden, verenigen. Yoga is in de oorspronkelijke betekenis van de oude geschriften een toestand van de geest, waarin het individuele bewustzijn zich verenigt met , of wordt ervaren als verbonden met, het universele bewustzijn. Je verkeert dan "in  een staat van Yoga". Deze verlichte toestand van de geest   is rustig, kalm en vredig.  Later heeft het woord yoga de betekenis gekregen van De Weg/Methode  die leidt naar deze toestand van de geest, en  nu, in  deze tijd  wordt onder yoga vaak verstaan het doen van allerlei fysieke lichaamshoudingen (asana s) waardoor je lekker in je vel zit,  goed gehumeurd  en relaxt bent.

 Klassieke yoga

Duizenden jaren geleden werden in India de  beginselen van yoga voor het eerst op schrift gesteld door Patanjali . Omdat de yoga leer in die tijd veelal nog mondeling werd overgedragen werden deze aanwijzigingen om tot verlichting te komen opgetekend in korte versregels (sutra s) zodat je ze gemakkelijk uit je hoofd kon leren.

Om tot verlichting of eenwording te komen  schrijft Patanjali een oefenmethode voor die uit 8 onderdelen bestaat. Ook wel het 8 voudige pad genoemd.   Van die 200  sutras  gaan er maar twee over de lichaams houding (asana ) met als boodschap: "Zorg dat de lichaamshouding vast en stabiel is." Het gaat hier dan dus met name om de zithouding, waarbij de wervelkolom rechtop dient te zijn  om tot meditatie te komen. Tijdens de  meditatie,  het in stilte  zijn, kan uiteindelijk de ervaring van eenzijn  je toevallen.  Yoga vormen die  nog steeds het gehele 8 voudige pad in hun lesmethode betrekken  worden heden ten dage meestal aangeduid met Himalaya yoga, Raja yoga, Integrale yoga.

 

Hatha Yoga

De eerste yogi s die naar het westen kwamen om  te onderwijzen in de leer van yoga  troffen een samenleving aan waarin alles draait om het individu. De westerse mens associeert zich volledig met  het lichaam en  houdt zich nauwelijks bezig met de rol die hij in de samenleving als geheel vervult, noch met de wervelingen van het denken. De enorme woordenschat die er in het Oosten bestaat om de diverse toestanden van de geest uit te drukken bleken geen equivalent in de westerse taal te hebben  omdat men zich  nooit met dit soort zaken bezig hield. En zodoende  ontstond Hatha Yoga; een vorm van yoga die het lichaam als  ingang gebruikt om uiteindelijk bij de geest te komen.En dit bleek  een methode te zijn die aanslaat bij de westerse mens.  De lessen beginnen met voornamelijk fysieke oefeningen waarin adem en ontspanning een prominente rol spelen.  Wanneer de leerlingen wat meer bekend zijn met de interactie tussen adem, beweging en ontspanning, krijgen andere aspecten van het 8 voudige pad, zoals meditatie,  een wat grotere plaats in de lessen. Bij het  uitvoeren van de asana s  grijpen we hier terug op de eeuwenoude tradities uit de himalaya.

Moderne yoga

In het zuiden van India leefde zo n 200 jaar geleden  een koning  die een yogi uit de Himalaya ontmoette en zeer onder de indruk was van zijn kunnen. De koning dacht: "als mijn soldaten dit allemaal zouden kunnen dan zou ik een onoverwinnelijk leger hebben".  De koning nam de yogi in dienst om zijn soldaten tetrainen. Deze, voornamelijk  (pittige) fysieke training werd in het westen bekend in verschillende vormen zoals  Ashtanga yoga, Iyengar yoga, Vinyasa yoga,  Power yoga  ect.  Gaandeweg onstond helaas het idee dat  deze fysieke training hetzelfde is als yoga.

Als reactie op  deze fysiek krachtige vormen van asana beoefening ontstond  zo n 20 jaar geleden in Amerika  de Yin yoga. Een meer rustige vorm van fysieke oefeningen waarbij je langer in een houding blijft en  de nadruk ligt op het loslaten van spanningen, niet alleen in de spieren, maar ook in het dieper gelegen bindweefsel. Maar ...omdat toch ook in de Yin yoga de prestatiegerichtheid van de westerse mens al weer snel de kop op stak  (kom ik verder in een houding omdat ik beter kan loslaten dan mijn buurvrouw........) onstond een nog mildere vorm van yoga: De restoratieve yoga , die helemaal gericht is op loslaten  en ontspannen en uitmate geschikt voor mensen met Burn out  klachten .
© Copyright 2018. All Rights Reserved.