Mantrazingen

Welkom / Verdiepers, Workshops, Masterclasses / Mantra zingen kirtan style


Mantra zingen kirtan style

4 mei : Doden herdenkingen
Yoga Den Bosch - Mantrazingen

Doden herdenking

De ruimte wordt deze avond gevuld worden met foto s en voorwerpen van  geliefde over-ledenen: Of het nu gaat om je opa, moeder, broer poes, vriend, konijn, maatje, collega, buurvrouw, ....je kunt voor hen een mooi plekje inrichten en versieren met kaarsjes , bloemen slingers, alles wat je maar wil meenemen. Zo zal er een waarachtig kunstwerk voor onze dierbaren, die hun lichaam reeds verlaten hebben, verrijzen.

En dan gaan we zingen: Mantra zingen. Hans zingt voor en alle aanwezigen zingen na (kirtan style)  De Kirtans beginnen allemaal langzaam en ingetogen, er wordt bijna meditatief gezongen. Daarna versnelt de muziek , totdat er vreugdevol gezongen wordt, waarbij meegeklapt en gedanst kan worden. Dan vertraagt de muziek weer, zodat er een rustig eind aan de Mantra komt. Daarna wordt de Stilte ervaren, en wat er in jouzelf leeft. (Als je een instrument hebt, kan je ook mee spelen. Neem hierover van te voren contact op met Hansuman.)


Stilstaan bij de doden, het verdriet en respect voor het verlies een plaats geven met langzame muziek. Daarna het leven vieren (ook van de overleden) met snellere muziek en dansen. We zingen Mantra s voor o.a. Shiva, Kali en Durga. De dansende Shiva symboliseert de kringloop van het leven; zonder dood geen geboorte , zonder afscheid geen vernieuwing.


Kali en Durga worden geassocieerd met begraafplaatsen, vanuit het idee dat het lichaam tijdelijk is, en dat de gehechtheid aan het lichaam, het Ego doet ontstaan. Het Ego vreest Kali (terecht), en van daaruit ziet Kali er monsterlijk uit. Kali kan hen die bezig zijn het eigen ego te doden helpen. Ook daarvoor is aandacht bij deze doden herdenking. Want,

ergens willen we helemaal niet loslaten,..... de Doden niet, de identificatie met het lichaam en het ego niet, het verleden niet, en ga zo maar door. Dat is de bron van veel pijn, verdriet, en lijden.

De dood omarmen zou daarom wel eens heel "vruchtbaar" kunnen zijn, en veel verdriet en lijden kunnen opruimen. Laten we daarvoor gaan op 4 mei, zodat het treuren ook vreugde brengt........

www.kirtan.nu

© Copyright 2018. All Rights Reserved.